HydX

Försäljning Hydraulik

Henrik Pålsson
Försäljningschef

0411-557183
0722-257303
henrik.palsson@hydx.se


Per-Arne Nyberg
Försäljningsingenjör

0411-557186
0722-257306
per-arne.nyberg@hydx.se


Stefan Carlbom
Försäljningsingenjör

031-3384171
0767-724561
stefan.carlbom@hydx.se

Tomas Järvelä
Försäljningsingenjör

031-3384172
0767-724562
tomas.jarvela@hydx.se

Per Willberg
Försäljningsingenjör

031-3384173
0725-228301
per.willberg@hydx.se

Peter Eklund
Försäljningsingenjör

031-3384170
0767-724560
peter.eklund@hydx.se