HydX

STYRELSEN

Styrelsen är sammansatt av personer från HydX AB och Volito Automation AB. Styrelseordförande är Johan Lundsgård som tillika är VD för Volito AB. Övriga poster innehas av Thomas Larsson (VD, Volito Automation), Stefan Holmberg (VD, HydX), Patrik Broman (Affärsområdeschef Smörjteknik) och Mikael Andersson (Produktions- och logistikchef). Adjungerande är Håkan Erlandsson (Teknisk chef) och Henrik Pålsson (Försäljningschef).

Se medlemmar av styrelsen här.