HydX

MARIN HYDRAULIK

HydX levererar hydrauliska lösningar till marina användningsområden, både till havs och på land. Det kan röra sig om drift och styrning till mindre och större fartyg eller utrustning för lastning och dockning i hamn. Våra produkter och aggregat ger hög tillförlitlighet och säkerhet.